voorstelling vennoten materies erelonen ligging en bereikbaarheid
 

Mr. Johannes BAELDE doorliep zijn humaniora aan het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut te BRUGGE en studeerde in juli 2003 met onderscheiding af als Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent (UGent).

In het jaar 2004 voltooide hij een aanvullende opleiding in de criminologische wetenschappen (grote onderscheiding), eveneens aan de UGent.
Aansluitend volgde hij nog een master-opleiding Études spécialisés en droits de
l´homme aan de Facultés Universitaires Saint-Louis te BRUSSEL. Tijdens deze universitaire master werkte hij tevens als juridisch beleidsmedewerker bij de Liga voor Mensenrechten te GENT.

Sedert 2005 is Mr. Johannes BAELDE verbonden aan de balie Brugge, waarbij hij was verbonden aan de kantoren VSV-advocaten en kantoor Partners In Law. Op 1 mei 2012 was hij stichtend vennoot van het advocatenkantoor Vergilius en sinds 1 december 2017 richtte hij het Advocatenkantoor Johannes BAELDE op.

Mr. Johannes BAELDE volgde de opleiding tot Jeugdadvocaat alsook de opleiding cassatie in strafzaken.

In het kader van de jaarlijkse beroepsopleiding van de advocaat-stagiairs (BUBA-opleiding ) geeft hij de lessen Vreemdelingenrecht aan de balie Brugge.

Mr. Tessa VERBEKE doorliep haar humaniora aan het Sint-Jozefscollege te IZEGEM en studeerde in juli 2014 af als Master in de Rechten (major strafrecht en minor sociaalrecht) aan de KU Leuven.

Zij is sinds oktober 2014 verbonden aan de Brugse balie waarbij zij haar stage doorliep in het advocatenkantoor VERGILIUS en sinds 1 december 2017 is verbonden als medewerkster bij het Advocatenkantoor Johannes BAELDE.

Mr. Kiana VERSCHRAEGEN doorliep haar humaniora aan het Sint-Jan Berchmanscollege te WESTMALLE en studeerde in september 2018 met grote onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent (UGent).

Zij is sinds oktober 2018 verbonden aan de Brugse balie, waarbij ze stage loopt bij het Advocatenkantoor Johannes BAELDE.