voorstelling vennoten materies erelonen ligging en bereikbaarheid
 

ERELONEN (tarieven steeds exclusief BTW)

  • Losse consultatie: veel procedures kunnen vermeden worden door een tijdig en correct deskundig juridisch advies. Een vrijblijvende consultatie ter bespreking van een juridisch probleem kan reeds veel verduidelijken omtrent uw rechten en plichten. Dergelijk eerste mondeling advies kan al voor 50,00 euro.
  • Pro-Deo bijstand: teneinde de juridische bijstand aan de burger te garanderen werden door de overheid inkomstenbarema´s opgesteld, waaronder men rechthebbend is op gratis juridische bijstand. De gezinssamenstelling alsook het gezinsinkomen is bepalend of een persoon deze tweedelijnsbijstand kan genieten. Indien u hiertoe, overeenkomstig de geldende criteria (terug te vinden op www.baliebrugge.be), in aanmerking komt, treedt Advocatenkantoor Johannes BAELDE kosteloos op in het kader van de pro-Deo bijstand..
  • Erelonen en kosten: het gehanteerde ereloontarief varieert tussen de 75,00 en de 125,00 euro per uur, afhankelijk van de materie, hoogdringendheid en complexiteit van het dossier. In specifieke gevallen zijn echter afwijkende ereloonafspraken mogelijk of kan op verzoek een forfaitair ereloon worden overeengekomen. Het kantoor gaat tevens na of u niet via uw verzekering rechtsbijstand geniet, in welk geval u over een vrije keuze van raadsman beschikt en het ereloon niet aan de cliënt maar aan de verzekeraar wordt aangerekend. Dergelijke verzekeringen zijn vaak standaard voorzien in uw auto- en familiale verzekering.

Naast de erelonen worden volgende standaardtarieven inzake kosten gehanteerd:

  • Aanleg dossier: 50,00 euro
  • Brieven, faxen, e-mails: 9,00 euro/p.
  • Kopies: 0,50 euro/p.
  • Verplaatsingskosten: 0,50 euro/km